خانم دکتر کریمی پور

 آزمون استخدامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه

دکتر کریمی پور مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه از آزمون استخدامی شبکه بهداشت این شهرستان خبر داد.

به گزارش الوان نیوز

کریمی پور در تایید خبر آزمون استخدامی شبکه بهداشت کرخه گفتگو با خبرنگار ما گفتند: شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه در نظر دارد تعداد ۳نفر نیروی ماما با شرایط اعلام شده از طریق آزمون استخدام نماید.

وی ادامه داد: واجدین شرایط می توانند از تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه لغایت ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری با در دست داشتنن مدارک به امور استخدامی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرخه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز
کپی تمام صفحات شناسنامه

کپی کارت ملی

اخرین مدرک تحصلی و یا گواهی پایان طرح

۳ قطعه عکس ۴۳ تمام رخ*

همراه داشتند اصل کارت ملی و شناسنامه الزامی است.

گفتنی است واجدین شرایط در روزهای تعطیل هم از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح می توانند مدارک خود را به رضا عبدالخانی پرسنل شبکه بهداشت تحوبل دهند.