«انتشاراتی دانیال نبی(ع)بامدیریت علی حجازی افتتاح شد

مهدی عارف رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گفت :بامجوز معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاداستان خوزستان با پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش اولین انتشاراتی افتتاح شد .

 

مهدی عارف رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گفت :بامجوز معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاداستان خوزستان با پیگیری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوش اولین انتشاراتی افتتاح شد .

مهدی عارف خبر از افتتاح اولین مرکز انتشارات دانیال نبی(ع)به مدیر مسئولی علی حجازی در شوش داد و گفت : به استناد ضوابط و مقررات تأسیس مراکز ، موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت برآن ها ،شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه اجرایی صدور پروانه نشر ، با انتشار کتاب توسط انتشارات دانیال نبی (ع) به مدیر مسئولی علی حجازی با هدف ایجاد تسهیلات اجرایی لازم برای انجام کلیه اقدامات در خصوص چاپ و نشر کتب و منابع دانشگاهی حاصل از فعالیتهای علمی – پژوهشی استادان، محققان و دانشجویان دانشگاه، فعالیت می نماید. این موسسه،با ارائه بستری مناسب جهت انتشار تولیدات علمی – پژوهشی اساتید و محققان و دانشجویان دانشگاه، می باشد و در نظر دارد با هدف ارتقا و رونق چاپ و نشرکتاب، موجبات رشد و تعالی جایگاه علمی و فرهنگی شهرستان شوش در سطح استان وکشور فراهم سازد.که با تاسیس انتشارتی شهرستان شوش دانیال (ع) این هدف که از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید .
لازم به ذکر است که در این مراسم افتتاحیه معاونین فرمانداری،رییس دفتر نماینده مردم شهرستان های شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوش و کرخه،رییس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولین محلی حضور داشتند.