تجلیل مدیرکمیته امداد شهرستان کرخه از فرمانده ناحیه بسیج

تجلیل مدیرکمیته امداد شهرستان کرخه از فرمانده ناحیه بسیج ساعدی مدیر کمیته امداد خمینی(ره) شهرستان کرخه باحضور در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کرخه از جناب سروان میردورقی بدلیل توجه به نیازمندان و توزیع مستمر کمک های مومنانه تقدیر و تشکر کرد. در نشست ابراز امیدواری شد که باهمکاری کمیته امداد و ناحیه سپاه کرخه، حمایت […]

تجلیل مدیرکمیته امداد شهرستان کرخه از فرمانده ناحیه بسیج

ساعدی مدیر کمیته امداد خمینی(ره) شهرستان کرخه باحضور در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کرخه از جناب سروان میردورقی بدلیل توجه به نیازمندان و توزیع مستمر کمک های مومنانه تقدیر و تشکر کرد.

در نشست ابراز امیدواری شد که باهمکاری کمیته امداد و ناحیه سپاه کرخه، حمایت و توجه خاصی به نیازمندان منطقه به ویژه مددجویان ، شود.