عباس عبدالخانی

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر

انتصاب عباس عبدالخانی بعنوان رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر
  • در راستای توسعه و گسترش سطح روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر، *عباس عبدالخانی* بعنوان رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوحه توسط سازمان توسعه تجارت ایران معرفی و قرار است طی روزهای آتی به محل ماموریت، دوحه پایتخت قطر عزیمت نماید. بهره برداری از فرصت میزبانی قطر در جام جهانی جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشورمان از اهم برنامه های ایشان است. عبدالخانی قبلا دو دوره بعنوان رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای لبنان و سلطنت عمان خدمت کرده اند