رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب

🔷رهبر معظم انقلاب: هریک نفری که روز قدس توی خیابان می‌آید ، به سهم خود دارد به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش کمک میکند. ✊وعده ما جمعه راهپیمایی روز قدس #روز_قدس #کلام_رهبری

🔷رهبر معظم انقلاب:
هریک نفری که روز قدس توی
خیابان می‌آید ، به سهم خود
دارد به امنیت کشور و امنیت
ملت و حفظ دستاوردهای
انقلابش کمک میکند.

✊وعده ما جمعه
راهپیمایی روز قدس

#روز_قدس
#کلام_رهبری