پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از هفته آینده

پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از هفته آینده  نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن گفت:  پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله با کارمزد ۵ درصد از هفته آینده توسط بانک ها آغاز می شود.

پرداخت تسهیلات مسکن روستایی از هفته آینده

 نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن گفت:

 پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله با کارمزد ۵ درصد از هفته آینده توسط بانک ها آغاز می شود.